Plavecká škola

Člen asociace plaveckých škol ČR.
Kontakt: pí. Brožová, email: plaveckaskola@prazacka.cz, telefon: 222 592 015

Plavecká škola SaRA Pražačka:

Krytý bazén sportovního a rekreačního centra Pražačka je v dopoledních hodinách využíván pro skupinovou výuku plavání dětí předškolního věku a I.stupně ZŠ, v odpoledních hodinách zde organizujeme výuku plavání pro družiny. Výuka probíhá ve 3 úrovních:

Plavecký výcvik pro předškolní děti

Děti se v průběhu výuky seznámí s vodním prostředím a osvojí si základní plavecké dovednosti, jako např.: orientace ve vodě, dýchání do vody, splývání, skoky a pády do vody, plavecký způsob znak a pokročilejší prsa.
 

Základní plavecký výcvik pro I.stupeň ZŠ a družiny

Základní plavecký výcvik plynule navazuje na plavecké dovednosti dětí a soustřeďuje se na opakování a odstraňování chyb. Výcvik zahrnuje také výuku dvou plaveckých způsobů – znak a prsa.
 

Zdokonalovací plavecký výcvik pro I.stupeň ZŠ a družiny

Cílem tohoto výcviku je zdokonalit plavecké dovednosti dětí a dva plavecké způsoby – znak a prsa. Součástí výcviku je i výuka třetího plaveckého způsobu – kraul. Děti díky výcviku posílí svou plaveckou vytrvalost, startovní skok a naučí se plavat pod vodou. Do zdokonalovacího výcviku patří také výuka základů dopomoci a tažení.
 

Ceník

 
Výuková lekce pro školy Prahy 3 …… 53,- Kč
Výuková lekce pro ostatní školy   …… 60,- Kč