Koupaliště Pražačka nabízí nejen plavání, ale nově i relaxační zónu a vodní atrakce pro rodiny s dětmi 29. 5. 2018

Nové venkovní koupaliště na Pražačce otevírá už v pátek 1. června. Rekonstrukce koupaliště byla již nevyhnutelná kvůli havarijnímu stavu a stále složitější údržbě. Nový koncept koupaliště má ambici uspokojit co nejširší vrstvy obyvatel Prahy 3, kam kromě kondičních plavců patří také rodiny s dětmi, senioři či neplavci.

+5

K jakým došlo změnám a proč? Naší snahou bylo maximálně zvětšit velikost koupaliště, vzhledem k předepsanému poměru mezi vodní a odpočinkovou plochou a omezené kapacitě zázemí se šatnami.

Nové koupaliště je členěno do třech funkčních zón – plavecké, relaxační a rodinné s atrakcemi pro děti. Snahou bylo přiblížit koupání všem návštěvníkům, aby mohli přijít odpočívat, pobavit se s dětmi a zároveň, aby měli plavci i nadále možnost si zaplavat. Naší motivací je, aby si každý bez rozdílu věku či plavecké zdatnosti užil koupání na maximum. Jsme si vědomi toho, že kondiční plavci se mohou cítit ošizeni, ale věříme, že tito návštěvníci pochopí snahu najít kompromisní a efektivní řešení pro většinu obyvatel Prahy 3. V tuto chvíli má plavecká zóna venkovního koupaliště 4 dráhy o délce 16,7 metru. Délka plavecké dráhy je tedy stejně dlouhá, jako u našeho vnitřního bazénu. Pro plavce i nadále zachováváme možnost kondičního plavání ve vyhrazeném čase od 6:00 do 8:00 hodin každý den.

Všichni ostatní jistě uvítají prodloužení otevírací doby na čas od 10:00 do 21:30 hodin po celý den bez přestávky. Odpadá tím nutnost odcházet z areálů v 18:45 hodin, jako tomu bylo v předchozích sezónách.

Pro letošní sezónu bylo stanoveno základní celodenní vstupné ve výši 140 korun.

Věřím, že v nové sezóně oceníte moderní podobu venkovního koupaliště Pražačka a že bude nadále vyhledávaným místem.

Ing. Václav Bartásek

ředitel SARAP3